SES Email

SES - Email giúp gia tăng doanh số, tiết kiệm 80% chi phí quản lý doanh nghiệp với các gói cước như sau:

1. Gói cước SES - Email 01: 55.000 VND/Tháng (chưa bao gồm VAT)

Tính năng Đáp ứng
Dung lượng 20 GB
Địa chỉ Emai Không giới hạn
Mã hóa SSL
Spam Assassin & Antivirus
Catch all
SPF / DKIM / DomainKeys
Thanh toán 6 tháng

Liên hệ đăng ký SES-Email  ==> Tại đây

2. Gói cước SES - Email 02: 105.000 VND/Tháng (chưa bao gồm VAT)

Tính năng Đáp ứng
Dung lượng 50 GB
Địa chỉ Emai Không giới hạn
Mã hóa SSL
Spam Assassin & Antivirus
Catch all
SPF / DKIM / DomainKeys
Thanh toán 6 tháng

Liên hệ đăng ký SES-Email  ==> Tại đây

3. Gói cước SES - Email 03: 185.000 VND/Tháng (chưa bao gồm VAT)

Tính năng Đáp ứng
Dung lượng 100 GB
Địa chỉ Emai Không giới hạn
Mã hóa SSL
Spam Assassin & Antivirus
Catch all
SPF / DKIM / DomainKeys
Thanh toán 6 tháng

Liên hệ đăng ký SES-Email  ==> Tại đây