INVOICE - KHẮC PHỤC LỖI KHÔNG LẤY ĐƯỢC CHỨNG THƯ SỐ TRÊN TRÌNH DUYỆT CHROME

 

INVOICE - KHẮC PHỤC LỖI KHÔNG LẤY ĐƯỢC CHỨNG THƯ SỐ TRÊN TRÌNH DUYỆT CHROME

Nhiều doanh nghiệp khi đăng nhập trên trình duyệt CHROME gặp phải lỗi không tìm thấy được chứng thư số. Điều này gây nhiều khó doanh cho Doanh nghiệp.

Để khắc phục tình trạng trên SES GROUP xin đưa ra hướng dẫn khắc phục lỗi trên giúp Doanh nghiệp thuận tiện trong quá trình ký số

Bước 1: Mở thêm 1 tab tìm kiếm trêm CHROME (hoặc bấm Control+T)

Bước 2: nhập link: chrome://flags/#block-insecure-private-network-requests

Sau đó nhấn Enter bàn phím

Tại dòng "Block insecure private network requests" -> Chọn vào khung DEFAULT chuyển sang DISABLE

Bước 3: Tại dòng "Your changes will take effect thè next time you relauunch Google Chrome" chọn vào nút Relaunch, sẽ ký được hoá đơn

 

Gợi ý bài đăng