SES CRM

Công cụ đắc lực trong thời đại 4.0, SES-CRM mang đến cho Quý khách với các tính năng nổi bật sau:

 1. Quản lý thông tin khách hàng
 2. Quản lý thông tin người liên hệ
 3. Quản lý đại lý
 4. Quản lý nhà cung cấp
 5. Quản lý cộng tác viên
 6. Quản lý hợp đồng
 7. Quản lý sản phẩm
 8. Quản lý công việc E-Office
 9. Quản lý tiếp xúc khách hàng, cơ hội bán hàng
 10. Quản phòng ban, nhân viên
 11. Email marketing
 12. Thống kê báo cáo
 13. Quản lý user
 14. Phân quyền hệ thống theo người dùng và theo data
 15. Ghi log hệ thống

Liên hệ dùng thử SES-CRM ==> Tại đây