SES E-invoice

Hoá đơn điện tử SES INVOICE với các tính năng vượt trội như sau:         

 • Phân quyền người dùng, hỗ trợ nhiều nhân viên, nhiều chi nhánh xuất hoá đơn cùng lúc
 • Điều chỉnh ngày xuất hoá đơn
 • Ký hàng loạt nhiều hoá đơn với tốc độ cao (200 hoá đơn/30s)
 • Import danh sách sản phẩm, người mua
 • Hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ hoá đơn, Báo cáo BC26/AC, Lập bảng kê,…
 • Xuất hoá đơn cho xuất khẩu
 • Hỗ trợ nhập giá sản phẩm có thuế và chưa thuế
 • Xuất hoá đơn với nhiều loại thuế
 • Xuất hoá đơn với nhiều ngoại tệ
 • Hỗ trợ xuất hoá đơn mở rộng cho loại hình doanh nghiệp sản xuất
 • Chức năng xoá hoá đơn cuối cùng chưa ký
 • Chức năng hoán đổi số hoá đơn chưa ký
 • Chức năng copy nộp dung  của hoá đơn, đơn nhập liệu nhiều lần
 • Cung cấp chức năng quản lý kho
 • Thống kê hoá đơn tồn
 • Chức năng tự reset mật khẩu khi quên
 • Phiếu xuất nhập kho kiêm vận chuyển nội bộ
 • Vé điện tử
 • Biên lai điện tử
 • Phí khởi tạo : Miễn phí
 • Thời gian sử dụng : Được chuyển sang năm tài chính tiếp theo nếu hoá đơn dùng không hết
 • Mẫu hoá đơn có sẵn: Miễn phí ( hơn 50 mẫu)
 • Chữ ký số : Sử dụng chữ ký số có sẵn, tiết kiệm chi phí
 • Tích hợp hệ thống phần mềm kế toán (Fast, Bravo, SmartPro....), phần mềm bán hàng, ERP : Miễn phí
 • Hỗ trợ xây dựng giao diện xuất hoá đơn và tra cứu riêng cho doanh nghiệp (với khách hàng mua gói dịch vụ từ 200.000 số trở lên)
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7