SES Webhosting

SES -Webhosting ưu việt tốc độ truy cập với các gói cước như sau:

1. Gói cước SES - Hosting 01: 30.000 VND/Tháng (chưa bao gồm VAT)

Tính năng Đáp ứng
Dung lượng 300 MB
Địa chỉ Emai 10 Email
FTP
Database 1
SubDomain 10
Lưu lượng thông tin Không giới hạn
Thanh toán 6 tháng

Liên hệ đăng ký SES-Webhosting  ==> Tại đây

2. Gói cước SES - Hosting 02: 55.000 VND/Tháng (chưa bao gồm VAT)

Tính năng Đáp ứng
Dung lượng 1.000 MB
Địa chỉ Emai 10 Email
FTP
Database 1
SubDomain Không giới hạn
Lưu lượng thông tin Không giới hạn
Thanh toán 6 tháng

Liên hệ đăng ký SES-Webhosting  ==> Tại đây

 

3. Gói cước SES - Hosting 03: 75.000 VND/Tháng (chưa bao gồm VAT)

Tính năng Đáp ứng
Dung lượng 2.000 MB
Địa chỉ Emai 10 Email
FTP
Database 1
SubDomain Không giới hạn
Lưu lượng thông tin Không giới hạn
Thanh toán 6 tháng