HƯỚNG DẪN TRUY CẬP LINK INVOICE

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP LINK INVOICE

Gửi quý Khách hàng của SES Group!

Do hệ thống SES đã cập nhật, nên có một số thay đổi khi đăng nhập vào link invoice

Dưới đây SES Group xin đưa ra hướng dẫn cách truy cập vào hệ thống:

  • Khi vào link login hệ thống cảnh báo

 

  • Chọn Advaned (Nâng cao)
  • Sau đó bấm Proceed.....

 

Gợi ý bài đăng