Hướng dẫn xoá bộ nhớ tạm (Temp) Windows 10

Trong quá trình chạy, máy tính sinh ra các file tạm.

Việc này làm tăng dung lượng lưu trữ, làm máy tính nặng nề hơn khi quản lý nhiều file cùng lúc.

Các file này có thể xoá đi do máy tính không dùng đến nữa.

Các bước thực hiện như sau:

1. Bấm phím windows + R, chạy cửa sổ Run

2. Gõ từ khoá %temp%, enter.

3. Xuất cửa sổ chứ các file tạm, có thể xoá các file trong thư mục này.

 

Gợi ý bài đăng